رئیس شورای شهر رشت،الکترونیکی کردن خدمات، شهرداری رشت، اعضای شورای شهر رشت ،شورا ،شهردار رشت. Archives - صفیر گیلان
الکترونیکی کردن خدمات شهرداری رشت خواسته اعضای شورا / شهردار رشت به دنبال کارهای تبلیغاتی نیست/ انجام کلیه فعالیت های شهرداری رشت به صورت الکترونیکی 11 دی 1402
رئیس شورای شهر رشت در مراسم رونمایی از پنجره واحد خدمات الکترونیک شهرداری رشت،

الکترونیکی کردن خدمات شهرداری رشت خواسته اعضای شورا / شهردار رشت به دنبال کارهای تبلیغاتی نیست/ انجام کلیه فعالیت های شهرداری رشت به صورت الکترونیکی

رئیس شورای شهر رشت گفت: الکترونیکی کردن خدمات شهرداری رشت خواسته تمامی اعضای شورا است که به حول الهی و تاکیدات شورا و تلاش های شهردار رشت محقق شد.