رئیس شورای شهر رشت،خیابان معلم رشت،طرح اصلاح هندسی خیابان معلم رشت،شهروندان ، کسبه Archives - صفیر گیلان
طرح اصلاح هندسی خیابان معلم رشت مورد رضایت شهروندان و کسبه اطراف نیست 18 اردیبهشت 1403
کارگرنیا با اشاره به مشکلات ترافیکی رشت؛

طرح اصلاح هندسی خیابان معلم رشت مورد رضایت شهروندان و کسبه اطراف نیست

صفیر گیلان؛رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه لازم است شهرداری هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف شرکت مجری طرح پارک حاشیه ای و اجرای آن در سطح خیابان های رشت اقدام کند گفت:طرح اصلاح هندسی خیابان معلم رشت مورد رضایت شهروندان و کسبه اطراف نیست