رئیس شورای شهر رشت، واثق کارگرنیا،شهردار رشت،درامد شهرداری، اعضای شورای شهر رشت،سرمایه گذاری، Archives - صفیر گیلان
وضعیت درآمدی شهرداری مناطق مطلوب نیست / عدم آمادگی شهرداری رشت برای مقابله با فصل سرما قابل پذیرش نیست / تلاش برای کسب منابع درآمدی پایدار/ تمایل سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری در رشت 24 آذر 1401
رئیس شورای اسلامي شهر رشت؛

وضعیت درآمدی شهرداری مناطق مطلوب نیست / عدم آمادگی شهرداری رشت برای مقابله با فصل سرما قابل پذیرش نیست / تلاش برای کسب منابع درآمدی پایدار/ تمایل سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری در رشت

ئیس شورای اسلامی شهر رشت در نخستین جلسه سرپرست شهرداری رشت با معاونین و مدیران مناطق شهرداری رشت گفت : وضعیت درآمدی شهرداری های مناطق رشت مطلوب نیست و شهرداری های مناطق باید در حوزه جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در پروژه های عمرانی با سازمان سرمایه گذاری شهرداری مشارکت داشته باشند.