رئیس شورای شهر رشت ،شهرداری رشت ، تردد ،رایگان ،اتوبوس ،شهری رشت ،روزهای برفی Archives - صفیر گیلان
شهرداری رشت مشغول خدمات رسانی / تردد رایگان اتوبوس های درون شهری رشت در روزهای برفی 07 اسفند 1402
رئیس شورای شهر رشت :

شهرداری رشت مشغول خدمات رسانی / تردد رایگان اتوبوس های درون شهری رشت در روزهای برفی

رئیس شورای شهر رشت گفت: شهرداری رشت از ساعات اولیه شروع بارش برف مشغول برف روبی و خدمات رسانی است