رئیس شورای شهر رشت ،شهر رشت،واثق کارگر نیا، شهرداری ،مردم ،عدالت ، محکومیت ، شهرداری رشت Archives - صفیر گیلان
شهرداری در ارائه خدمت به مردم عدالت را رعایت کند/ محکومیت دویست میلیارد تومانی شهرداری رشت 03 دی 1401
رئیس شورای شهر رشت :

شهرداری در ارائه خدمت به مردم عدالت را رعایت کند/ محکومیت دویست میلیارد تومانی شهرداری رشت

صفیرگیلان؛شورای شهر رشت گفت : شهرداری در ارائه خدمات به شهروندان عدالت را رعایت و به توزیع متوازن خدمات در محلات مختلف رشت توجه داشته باشد.