رئیس شورای شهر رشت ،پست،دفاتر پست،پلاکوپی Archives - صفیر گیلان
ارائه آموزش های حقوق شهروندی از طریق خدمات پُست/ طرح پلاک کوبی های هوشمند/ راه اندازی دفاتر پست در پایانه ها 20 مهر 1402
در دیدار رئیس شورا و شهردار رشت با مدیر عامل پُست کشور مطرح شد :

ارائه آموزش های حقوق شهروندی از طریق خدمات پُست/ طرح پلاک کوبی های هوشمند/ راه اندازی دفاتر پست در پایانه ها

رئیس شورای اسلامی شهر رشت در دیدار با مدیر عامل پُست کشور بر لزوم ارائه آموزش های حقوق شهروندی از طریق خدمات پُست تاکید کرد.