رئیس شورای شهر رشت ، ایثارگران ، جانبازان شاغل، شهرداری رشت، حمایت Archives - صفیر گیلان
حمایت شورا از طرح های مربوط به ایثارگران و جانبازان 28 بهمن 1402
واثق کارگرنیا رئیس شورای شهر رشت :

حمایت شورا از طرح های مربوط به ایثارگران و جانبازان

صفیر گیلان ؛رئیس شورای شهر رشت گفت: شورای ششم رشت از هر طرح و لایحه مربوط به ایثارگران و جانبازان شاغل در شهرداری رشت باشد حمایت می کند