رئیس شورای شهر رشت ، خواب آلودگی رانندگان اتوبوس ، حفظ سلامت شهروندان ، اجاره، اتوبوس ها Archives - صفیر گیلان
خواب آلودگی رانندگان اتوبوس درون شهری مخاطرات جانی برای شهروندان به همراه دارد/ حفظ سلامت شهروندان در برابر دریافت ماهیانه ۱۵۰ میلیون تومان از محل اجاره اتوبوس ها بسیار مهم تر است 18 مهر 1402
رئیس شورای شهر رشت،

خواب آلودگی رانندگان اتوبوس درون شهری مخاطرات جانی برای شهروندان به همراه دارد/ حفظ سلامت شهروندان در برابر دریافت ماهیانه ۱۵۰ میلیون تومان از محل اجاره اتوبوس ها بسیار مهم تر است

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از لایحه اجاره اتوبوس های درون شهری به برخی از کارخانجات و موسسات گفت: یقینا راننده اتوبوسی که چهار صبح برای ارائه خدمات به یک کارخانه خصوصی مجبور است فعالیتش را آغاز کند در طول روز و در ادامه فعالیت و سرویس دهی در درون شهر دچار خواب آلودگی می شود و این خواب آلودگی ممکن است مخاطرات جانی برای شهروندان به همراه داشته باشد.