رئیس شورای شهر رشت ، رانت و فساد، سامانه ۱۳۷ ، شهروندان Archives - صفیر گیلان
جلوگیری از رانت و فساد با اجرای هوشمند سازی/ بی توجهی به سامانه ۱۳۷ موجب دلسردی شهروندان می شود 15 بهمن 1402
رئیس شورای شهر رشت :

جلوگیری از رانت و فساد با اجرای هوشمند سازی/ بی توجهی به سامانه ۱۳۷ موجب دلسردی شهروندان می شود

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: متاسفانه مقاومت های پیدا و پنهانی از سوی برخی از افراد در بدنه شهرداری رشت پیرامون اجرای هوشمند سازی مشاهده می شود که قابل تامل است و با اجرایی شدن شهرداری الکترونیک از وقوع بسیاری رانت ها و فساد جلوگیری می شود