رئیس شورای شهر رشت ، واگذاری پارک،لاکانی ،سرمایه گذار، شهرداری رشت ، پروژه، پارک لاکان Archives - صفیر گیلان
واگذاری پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان به سرمایه گذار / دور تسلسل شهرداری رشت پیرامون پروژه پارک لاکان 23 آبان 1402
رئیس شورای اسلامي شهر رشت

واگذاری پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان به سرمایه گذار / دور تسلسل شهرداری رشت پیرامون پروژه پارک لاکان

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: پیشنهاد می کنم با این وضعیت و اعتبارات قطره چکانی ، پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان را به منظور فراهم نمودن شرایط مورد نظر به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار کنیم.