رئیس شورای شهر رشت-سید محمد احمدی- شهردار رشت-ویروس کرونا-کرونا-رشت- احمد رمضانپور نرگسی- Archives - صفیر گیلان
شهردار رشت: کاشت نهال به یاد ۲۹ شهید مدافع سلامت احساس تکلیفی برای  پاسداشت مقام شهدا است 18 اسفند 1399
هر درخت یک زندگی،هر شهید یک درخت

شهردار رشت: کاشت نهال به یاد ۲۹ شهید مدافع سلامت احساس تکلیفی برای پاسداشت مقام شهدا است

شهردار رشت کاشت نهال به یاد ۲۹ شهید مدافع سلامت استان گیلان را توسط مجموعه شهرداری مورد اشاره قرار داد و گفت: ما به همراه شورای شهر رشت برای پاسداشت مقام شهدای مدافع سلامت احساس تکلیف کرده و مقدمات این کار را فراهم کردیم