رئیس شورای شهر رضت،استاندار گیلان ،پروژه های طرح میثاق در رشت ،برنامه، شورا Archives - صفیر گیلان
استاندار گیلان و دستگاه های متولی از اجرای پروژه های طرح میثاق در رشت / عزم مجموعه مدیریت شهری رشت برای رفع عقب ماندگی ها 29 مرداد 1402
رئیس شورای شهر رشت:

استاندار گیلان و دستگاه های متولی از اجرای پروژه های طرح میثاق در رشت / عزم مجموعه مدیریت شهری رشت برای رفع عقب ماندگی ها

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: پروژه های طرح میثاق بسیار بزرگ و هزینه هنگفتی به همراه دارد و یقینا با حمایت های همیشگی استاندار گیلان و تاکید به دیگر دستگاه ها به منظور همراهی با مجموعه مدیریت شهری رشت در مسیر اجرایی شدن این پروژه تسریع می شود.