رئیس قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ،گیلان Archives - صفیر گیلان
رئیس قوه قضائیه وارد گیلان شد 16 بهمن 1399
با استقبال نماینده عالی دولت در استان؛

رئیس قوه قضائیه وارد گیلان شد

رئیس قوه قضائیه وارد فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت شد.