رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گیلان،روشن شدن،چراغ علم ،خیران مدرسه ساز ،مدرسه ساز ،نوسازی مدارس گیلان Archives - صفیر گیلان
روشن شدن چراغ علم و آگاهی توسط خیران مدرسه ساز 15 آذر 1401
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گیلان:

روشن شدن چراغ علم و آگاهی توسط خیران مدرسه ساز

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گیلانبا بیان اینکه گیلان مملو از انسان‌های خیر و آینده محور است، افزود: خیرین مدرسه ساز چراغ بیداری، علم و آگاهی را روشن می‌کنند.