رئیس مجمع نمایندگان گیلان،سید کاظم دلخوش، سازمان انرژی اتمی ، معضل پسماند ،شیرابه زباله، آب، قابل مصرف آب، کشاورزی Archives - صفیر گیلان
ورود سازمان انرژی اتمی برای حل معضل پسماند/  تبدیل شیرابه زباله به آب قابل مصرف در حوزه کشاورزی 24 تیر 1401
خبر خوش رییس مجمع نمایندگان گیلان؛

ورود سازمان انرژی اتمی برای حل معضل پسماند/ تبدیل شیرابه زباله به آب قابل مصرف در حوزه کشاورزی

صفیر گیلان؛سیدکاظم دلخوش اباتری گفت: آقای اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی قول داد که نسبت به نصب سامانه پرتوی برای تبدیل شیرابه زباله سراوان به آب قابل مصرف در زمینه کشاورزی در کوتاهترین زمان اقدام کند.