رئیس پارک علم و فناوری گیلان-پارک علم و فناوری-صندوق-بندر انزلی- مشارکت Archives - صفیر گیلان
پارک علم و فناوری گیلان به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد 13 دی 1399

پارک علم و فناوری گیلان به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: مراکز تحقیقاتی و پارک علم و فناوری گیلان به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد.