رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان،سرهنگ محمد خوش خلقت، بسته کود شیمیایی قاچاق،قاچاق در رشت Archives - صفیر گیلان
کشف بیش از ۱۱ هزار بسته کود شیمیایی قاچاق در رشت 03 بهمن 1402
رییس پلیس امنیت اقتصادی گیلان خبر داد؛

کشف بیش از ۱۱ هزار بسته کود شیمیایی قاچاق در رشت

صفیر گیلان؛کشف بیش از ۱۱ هزار بسته کود شیمیایی قاچاق در رشت