رئیس کل دادگستری استان گیلان،دستگیری،ثبت استاد رسمی ،جرم Archives - صفیر گیلان
دستگیری دفتریار یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی به جرم دریافت رشوه 30 شهریور 1402
رئیس کل دادگستری استان گیلان،

دستگیری دفتریار یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی به جرم دریافت رشوه

رئیس کل دادگستری استان گیلان از دستگیری دفتریار یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی  به جرم دریافت رشوه خبر داد.