رئیس کل دادگستری استان گیلان ،قضایی از دادگستری ،شهرستان سیاهکل،کمپ ترک اعتیاد Archives - صفیر گیلان
سند دارکردن اراضی زراعی و منازل مسکونی در شهرها و روستاها با هدف جلوگیری از تعرض به مالکیت افراد ضروری است 25 اردیبهشت 1403
رئیس کل دادگستری استان گیلان،

سند دارکردن اراضی زراعی و منازل مسکونی در شهرها و روستاها با هدف جلوگیری از تعرض به مالکیت افراد ضروری است

رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه معاونین قضایی از دادگستری شهرستان سیاهکل و کمپ ترک اعتیاد بازدید کرد و در نشستی با حضور شهردار این شهرستان حضور یافت