رئیس کل دادگستری گیلان،حجت الاسلام حمزه خلیلی، مهدی تنهایی،قلعه رودخان،منطقه گردشگری قلعه رودخان، غرفه،شرکت تعاونی،مدیریت قلعه رودخان، Archives - صفیر گیلان
واگذاری غرفه های منطقه گردشگری قلعه رودخان به بومیان در غالب شرکت تعاونی /مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان تعیین تکلیف شود 07 اسفند 1401
رئیس کل دادگستری گیلان تاکید کرد:+فیلم

واگذاری غرفه های منطقه گردشگری قلعه رودخان به بومیان در غالب شرکت تعاونی /مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان تعیین تکلیف شود

صفیر گیلان؛رئیس کل دادگستری گیلان با تأکید بر تعیین تکلیف وضعیت مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان گفت: غرفه‌های آن منطقه در قالب تشکیل شرکت تعاونی به بومی‌های منطقه واگذار شود.