رئیس کل دادگستری گیلان،صیانت از حقوق شهروندی،زمین نسقی،ساخت و سازهای خلاف، دادگستری گیلان ،شهردار رشت Archives - صفیر گیلان
بازدید رئیس کل دادگستری گیلان و شهردار رشت از ساخت و سازهای خلاف سطح شهر 08 خرداد 1401
در راستای صیانت از حقوق عامه شهروندان،

بازدید رئیس کل دادگستری گیلان و شهردار رشت از ساخت و سازهای خلاف سطح شهر

صفیر گیلان؛رئیس کل دادگستری گیلان به همراه دادستان مرکز استان، معاون دادستان عمومی و انقلاب، عضو شورا، شهردار رشت و مدیران شهری از ساخت و سازهای خلاف و نسقی سطح شهر رشت بازدید به عمل آوردند.