رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت،سید شمس شفیعی،شورای اسلامی شهر رشت Archives - صفیر گیلان
خبرنگاران و اصحاب رسانه برای ارتقای مالی شهرداری رشت قلم بزنند 23 اسفند 1401
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت

خبرنگاران و اصحاب رسانه برای ارتقای مالی شهرداری رشت قلم بزنند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه قلم خبرنگاران بیدارباش برای مسئولان است، افزود: خبرنگاران و اصحاب رسانه برای ارتقای مالی شهرداری رشت قلم بزنند.