رادیولوژی،بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی، علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
نصب و راه اندازی رادیولوژی پرتابل در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی 26 مرداد 1401
با تامین مالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به انجام رسید ؛

نصب و راه اندازی رادیولوژی پرتابل در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

صفیرگیلان ؛ با تامین مالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،رادیولوژی پرتابل در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی نصب و راه اندازی شد