رانندگان تاکسی، شهر رشت، تامین اجتماعی،تاکسیرانی رشت Archives - صفیر گیلان
حذف مراجعه رانندگان تاکسی شهر رشت به تامین اجتماعی بابت ارائه کارت شهری و تمدید استحقاق درمان 25 آبان 1400
با همکاری مشترک تامین اجتماعی و تاکسیرانی رشت صورت گرفت

حذف مراجعه رانندگان تاکسی شهر رشت به تامین اجتماعی بابت ارائه کارت شهری و تمدید استحقاق درمان

صفیر گیلان؛با هدف افزایش رضایتمندی ، تسریع امور بیمه ای و کاهش مراجعات ، در اقدامی تعاملاتی و مشترک بین تاکسیرانی و تامین اجتماعی ، با فراهم شدن امکان مشاهده و استعلام فعال بودن کارت شهری رانندگان تاکسی شهر رشت از طریق پورتال این مجموعه ، از این پس استحقاق درمان این قشر بدون نیاز به مراجعه حضوری و ارائه مدارک انجام خواهد شد .