راه‌اندازی مسجد،آشپزخانه شهرداری، موکب خدام‌ العتره، اطعام نیازمندان Archives - صفیر گیلان
راه‌اندازی مسجد و آشپزخانه شهرداری با همکاری موکب خدام‌ العتره و با هدف اطعام نیازمندان و ایتام 22 فروردین 1401
با دستور شهردار رشت

راه‌اندازی مسجد و آشپزخانه شهرداری با همکاری موکب خدام‌ العتره و با هدف اطعام نیازمندان و ایتام

 
صفیر گیلان؛به دستور سید امیر حسین علوی شهردار رشت مسجد و آشپزخانه شهرداری، با همکاری موکب خدام‌ العتره و با هدف اطعام نیازمندان و ایتام در ماه مبارک رمضان راه‌اندازی می‌شود.