راه آهن -شهرداری رشت-غلامحسین ولدی- Archives - صفیر گیلان
آغاز فصل همکاری های مشترک راه آهن و شهرداری رشت 16 آبان 1399

آغاز فصل همکاری های مشترک راه آهن و شهرداری رشت

شهردار رشت گفت: مسیر ریلی استان گیلان یکی از زیباترین مسیر های ریلی است و از حیث گردشگری ظرفیت مهمی محسوب می شود.