راه اندازی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،داروخانه سرپایی،مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت، Archives - صفیر گیلان
تاکید بر راه اندازی داروخانه سرپایی در مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت، 08 آبان 1400
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاکید بر راه اندازی داروخانه سرپایی در مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت،

صفیر گیلان؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بازدید سرزده از مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت، بر راه اندازی داروخانه سرپایی در این مرکز تاکید کرد.