راه و شهرسازی گیلان-کمیسیون-گیلان-خدیجه انشاء-طرح های تفصیلی-صدور پروانه Archives - صفیر گیلان
انشاء؛تغییرات در طرح های تفصیلی شهری ملاک صدور پروانه برای شهرداری ها 28 بهمن 1399
پازدهمین جلسه کمیسیون ماده 5 راه و شهر سازی گیلان برگزار شد

انشاء؛تغییرات در طرح های تفصیلی شهری ملاک صدور پروانه برای شهرداری ها

خدیجه انشاء معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی گیلان اذعان داشت : بر اساس بند ۷ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ، تغییرات در طرح های تفصیلی شهری پس از بررسی و تصویب در کمیسیون ماده ۵ ملاک صدور پروانه برای شهرداری ها خواهد بود .