رحیم شوقی،رشت،سامانه شفافیت شهرداری رشت،شهرداری رشت Archives - صفیر گیلان
سامانه شفافیت شهرداری رشت راه اندازی می شود | دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات 27 شهریور 1402
شهردار رشت خبر داد؛

سامانه شفافیت شهرداری رشت راه اندازی می شود | دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات

شهردار رشت دانستن را حق مردم عنوان کرد و گفت: سامانه شفافیت شهرداری رشت به منظور انتشار و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات راه اندازی می شود.