ررسی کیفیت آب شرب، شهرستان های شفت، صومعه سرا، فومن، رودسر و خمام،آب و فاضلاب گیلان Archives - صفیر گیلان
بررسی کیفیت آب شرب شهرستان های شفت، صومعه سرا، فومن، رودسر و خمام 06 مهر 1400
با حضور مدیران،

بررسی کیفیت آب شرب شهرستان های شفت، صومعه سرا، فومن، رودسر و خمام

صفیر گیلان؛مسائل مرتبط با کیفیت آب شرب شهرستان های شفت، صومعه سرا، فومن، رودسر و خمام در جلساتی با حضور مدیر مرکز پایش، سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال شرکت آبفای گیلان و مدیران امور آبفای این شهرستان ها بررسی شد.