رسانه،بسیج رسانه گیلان،روزنامه همشهری،جنگ رسانه ای Archives - صفیر گیلان
قلّه‌های رسانه‌ای سنتی در ایران متناسب با جنگ رسانه‌ای نوین نیستند 10 دی 1401
مدیرعامل موسسه همشهری در نشست فعالان رسانه‌ای گیلان:

قلّه‌های رسانه‌ای سنتی در ایران متناسب با جنگ رسانه‌ای نوین نیستند

صفیر گیلان:محسن مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری در نشست فعالان رسانه‌ای گیلان:قله‌های رسانه‌ای سنتی در ایران متناسب با جنگ رسانه‌ای نوین نیستند لذا برای پیروزی در این جنگ نیاز به افراد متناسب و متخصص است.