رسانه‌ها،روز خبرنگار، دولت، اسدالله عباسی Archives - صفیر گیلان
رسانه‌های معتبر گیلان با تبیین راهبردهای دولت با نقدی خیرخواهانه به ایفای نقش بپردازند 15 مرداد 1402
استاندار گیلان:

رسانه‌های معتبر گیلان با تبیین راهبردهای دولت با نقدی خیرخواهانه به ایفای نقش بپردازند

عباسی اضافه کرد: به‌جهت مرجع بودن رسانه‌های فعال و معتبر در استان گیلان انتظار است از یکسو به عنوان تبیین کننده راهبردهای دولت با نقدی خیرخواهانه به ایفای نقش بپردازند و از سوی دیگر در قامت بازوی مشورتی مدیران عمل کنند.