رسانه ، جهاد تبیین، رتبه بندی،خبرنگار،منزلت خبرنگار Archives - صفیر گیلان
رسانه متولی اصلی جهاد تبیین در جامعه/حفظ منزلت خبرنگار در گروه رتبه بندی 15 تیر 1401
رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان در جمع خبرنگاران،

رسانه متولی اصلی جهاد تبیین در جامعه/حفظ منزلت خبرنگار در گروه رتبه بندی

سرهنگ پارسا با بیان اینکه طرح جامع نظام صنفی رسانه ، جدایی بیمه خبرنگاران از صندوق اعتباری هنر، رتبه بندی خبرنگاران جهت اثرگذاری بیشتر و حفظ حرمت خبرنگاران مورد پیگیری بسیج رسانه گیلان است، تاکید کرد؛رسانه ها میبایست در راستای جهاد تبیین به بیان دستاوردها و خدمات نظام بپردازند و جواب دشمن را با قلم و ابزار رسانه ای خود بدهند.