رسانه ، روزمرگی خبری ،روابط عمومی،رسانه های دارای مجوز،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان Archives - صفیر گیلان
رسانه ، روابط عمومی سازمان نیست/فقدان تولید محتوا روزمرگی خبری را رقم می زند/نگاه سازمانها به سمت همکاری با رسانه های دارای مجوز سوق داده شود 02 تیر 1401
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در نشست صمیمی با خبرگزاری ها ؛

رسانه ، روابط عمومی سازمان نیست/فقدان تولید محتوا روزمرگی خبری را رقم می زند/نگاه سازمانها به سمت همکاری با رسانه های دارای مجوز سوق داده شود

صفیر گیلان؛ثقتی با بیان اینکه باید نگاه سازمانها را به سمت همکاری با رسانه های دارای مجوز سوق دهیم اظهارکرد : رسانه ، روابط عمومی سازمان نیست و نقد سازنده از وظایف اصلی رسانه در کنار انعکاس دستاوردها و خدمات سازمان است .