رسانه -ابزار -مدیریت بحران -کرونا Archives - صفیر گیلان
رسانه ها ابزار قدرتمند مدیریت بحران  کرونا در جامعه امروز 30 بهمن 1399
جانشین فرماندهی سپاه قدس گیلان،

رسانه ها ابزار قدرتمند مدیریت بحران کرونا در جامعه امروز

سرهنگ حبیبی گفت:در بازه ی کرونا، کادر درمانی و پرستاری زحمات بسیاری متحمل شده اند اما اگر بازتاب رسانه ها نبود، نه تنها زحمات این منادیان سلامت ثبت نمیشد بلکه آگاهی لازم برای رویایی با این ویروس منحوس هم در جامعه وجود نداشت.