رسانه انقلابی،رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان، Archives - صفیر گیلان
رسانه انقلابی اهرمی درمقابل تلاش های رسانه ای دشمن 04 تیر 1398

رسانه انقلابی اهرمی درمقابل تلاش های رسانه ای دشمن

به گزارش صفیر گیلان؛ رئیس بسیج رسانه گیلان هم افزایی وهمکاری میان اصحاب رسانه را مهم ترین اهرم درمقابل تلاش های رسانه ای دشمن خواند و گفت: رسانه ها ی انقلابی نقش مهمی را درانعکاس خبرهای محرومیت زدایی وخدمات رسانی را به عهده دارند. وی افزود : وظیفه یکایک ما است که برای حفظ و ارتقائ دستاوردهای […]