رستم آباد ، تامین اجتماعی  ،بازدید  کیوان مرتضوی ، بازنشسته Archives - صفیر گیلان
۳۰۰۰ مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی رستم آباد قرار دارند 20 شهریور 1402
مدیر کل تامین اجتماعی استان گیلان ،

۳۰۰۰ مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی رستم آباد قرار دارند

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در ادامه برنامه های نظارتی ، از شعبه رستم آباد بازدید و با کارکنان این واحد تابعه دیدار و گفتگو نموده و از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی به جامعه هدف در منطقه قرار گرفت .