رسول جماعتی- شهر اولین ها-شهر رشت-داغ-انتخابات- انتخابات شوراها - Archives - صفیر گیلان
حضورش در انتخابات شوراها تنور انتخابات شهر اولین ها را داغ خواهد کرد 30 بهمن 1399
حضور مستقل ،

حضورش در انتخابات شوراها تنور انتخابات شهر اولین ها را داغ خواهد کرد

نماینده اسبق فومن و شفت بدون وابستگی به افراد، جریان، حزب و گروهی در انتخابات شوراها شرکت خواهد کرد.