رشت،رشت در مسیر تحول ،شهردار رشت،شورای شهر Archives - صفیر گیلان
آغاز عملیات خاکریزی محور شهید سلیمانی با حضور رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت 02 دی 1402
رشت در مسیر تحول؛

آغاز عملیات خاکریزی محور شهید سلیمانی با حضور رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت

صفیر گیلان ؛آغاز عملیات خاکریزی محور شهید سلیمانی با حضور رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت ؛