رشت،شهرهایی برای مردم، کنفرانس ملی،شهردار رشت،شهرداری رشت،سید محمد احمدی Archives - صفیر گیلان
تحقق اهداف “شهرهایی برای مردم” از اولویت های شهرداری رشت است 05 مرداد 1400
شهردار رشت در کنفرانس ملی

تحقق اهداف “شهرهایی برای مردم” از اولویت های شهرداری رشت است

صفیر گیلان؛شهردار رشت گفت: شهرداری رشت برای تحقق اولویت های” شهرهایی برای مردم” اقدامات متعددی در دستور کار قرار داده است.