رشت، شهرداری رشت، اختلاس ،شورای شهر رشت ، دستگیری Archives - صفیر گیلان
۳ کارمند یکی از مناطق شهرداری رشت دستگیر شدند 22 تیر 1402
به جرم ارتشاء و اختلاس؛

۳ کارمند یکی از مناطق شهرداری رشت دستگیر شدند

۳ کارمند شهرداری یکی از مناطق شهر رشت به جرم ارتشاء و اختلاس دستگیر شدند.