رشت ،شبانه روزی و جهادی،شهردار رشت،شورای شهر رشت، واثق کارگر نیا،رسانه،رساته های مکتوب Archives - صفیر گیلان
رسانه ها ابزار مهم ارتباط مردم و مسئوولین/رشت نیازمند کار شبانه روزی و جهادی 14 شهریور 1401
نشست صمیمی شورا و شهرداری رشت با رسانه های مکتوب،

رسانه ها ابزار مهم ارتباط مردم و مسئوولین/رشت نیازمند کار شبانه روزی و جهادی

نشست صمیمی اعضای شورا و شهردار رشت با جمعی از رسانه های مکتوب فعال در رشت و استان گیلان برگزار شد.