رشد تولید،اقتصاد رانتی،منطقه آزاد صنعتی- تجاری انزلی،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان Archives - صفیر گیلان
رشد تولید؛ با کنار گذاشتن اقتصاد رانتی تحقق می یابد 05 اردیبهشت 1402
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان در نشست با فعالان اقتصادی:

رشد تولید؛ با کنار گذاشتن اقتصاد رانتی تحقق می یابد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: تا به طور کامل در همه امور انضباط اقتصادی برقرار نشود، توسعه مناسب رخ نخواهد داد.