رصد و پایش،ویروس آبله میمونی، دکتر اسماعیل نورصالحی،میمون،آبله Archives - صفیر گیلان
رصد و پایش مبادی ورودی و مرزی استان برای پیشگیری از ورود ویروس آبله میمونی   05 خرداد 1401
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد:

رصد و پایش مبادی ورودی و مرزی استان برای پیشگیری از ورود ویروس آبله میمونی  

صفیر گیلان؛دکتر نورصالحی بر رصد و پایش تمامی مبادی مرزی استان تاکید کرد و افزود: در حال حاضر در مبادی مرزی استان رصد و پایش دقیقی از افرادی که قصد ورود به کشور و استان را دارند انجام می پذیرد