رضانیکویی،شهردار احمد سر گوراب،شفت،شورای اسلامی شهراحمدسرگوراب Archives - صفیر گیلان
“رضانیکویی”شهردار احمد سر گوراب شد 05 آبان 1400
برای پنجمین دوره متوالی،

“رضانیکویی”شهردار احمد سر گوراب شد

صفیر گیلان؛انتخاب شهردار احمد سر گوراب برای پنجمین دوره متوالی  نشان ازتعهدانقلابی ،تخصص ،تجربه وپاکدستیی جناب نیکویی است.