رضا مدنی،سفر رئیس جمهوری،گیلان،سفر به فومن،پای مدنی،پل فومن Archives - صفیر گیلان
پای مدنی به پل ۱۶ ساله فومن رسید 08 بهمن 1400
در گیلان،

پای مدنی به پل ۱۶ ساله فومن رسید

صفیر گیلان؛معاون  توسعه روستایی مناطق محروم
سید امیر حسین مدنی هم اکنون در فومن پای دردل مردم فومن ایستاد