رفع تصرف آب بندان ، آستانه اشرفیه ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان،رفع تصرف آب بندان،شهرستان آستانه اشرفیه Archives - صفیر گیلان
رفع تصرف آب بندان ۲۵ هکتاری در آستانه اشرفیه 25 آذر 1402
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان،

رفع تصرف آب بندان ۲۵ هکتاری در آستانه اشرفیه

رفع تصرف آب بندان ۲۵ هکتاری در آستانه اشرفیهمدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان از رفع تصرف آب بندان ۲۵ هکتاری به ارزش ۲۵ میلیارد تومان در شهرستان آستانه اشرفیه خبر داد.