رفع موانع تولید،واحد تولیدی-صنعتی منطقه آزاد انزلی،منطقه آزاد انزلی،مهندس اکبری مقدم Archives - صفیر گیلان
رفع موانع تولید از چند واحد تولیدی-صنعتی منطقه آزاد انزلی 18 مهر 1400
در جریان بازدید میدانی مهندس اکبری مقدم انجام شد

رفع موانع تولید از چند واحد تولیدی-صنعتی منطقه آزاد انزلی

صفیر گیلان؛بررسی تأمین گندم مورد نیاز این واحد تولیدی و سرعت بخشی در روند توزیع آرد در سطح استان گیلان از مواردی بود که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مورد بررسی قرار گرفته و دستورات مقتضی ابلاغ گردید.