رفیعی پور چیرانی- سال نو-پیام تبریک-انتخابات Archives - صفیر گیلان
پیام تبریک رفیعی پور چیرانی به مناسبت سال نو 01 فروردین 1400
آرزو می کنم همه ما آدم های خوبی باشیم برای یکدیگر

پیام تبریک رفیعی پور چیرانی به مناسبت سال نو

آرزو می کنم همه ما آدم های خوبی باشیم برای یکدیگر و جامعه ای زیبا به وجود آوریم برای زیستن همه…