رقابتهای قهرمانی،مجموعه ورزشی عضدی رشت،رشت،کاراته دختران گیلان ، Archives - صفیر گیلان
رقابتهای قهرمانی کاراته دختران گیلان ، انتخابی تیم های منتخب در رشت برگزار شد 31 اردیبهشت 1401
در اوزان مختلف

رقابتهای قهرمانی کاراته دختران گیلان ، انتخابی تیم های منتخب در رشت برگزار شد

صفیر گیلان؛مسابقات قهرمانی کاراته استان گیلان ، انتخابی تیم های منتخب در بخش دختران (رده های سنی پایه) برگزار شد.